Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne

podatke o kupcima / korisnicima koji su nužniza ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja

prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući

mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje

posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

We are committed to provide service of protection of our customer’s personal data in a way that we collect only

essential basic information about our buyers that are necessary for fulfilling our obligations. We also inform our

customers about the way we collect information and regularly give customers an option about how their

information will be used, including the possibility to decide whether their name should be included or omitted

from the lists used for marketing campaigns.

All user information is strictly guarded and are available only to the employees who need that information for

completing the job.

All our employees and business partners are responsible to follow the principles of confidentiality protection.